Αντισύλληψη

Ο μαιευτήρας – χειρουργός γυναικολόγος κος Κίμων Χατζησταματίου είναι πάντα στη διάθεσή σας για γενική συμβουλευτική σχετικά με την αντισύλληψη καθώς και για τοποθέτηση ενδομήτριου σπειράματος.

 

Αντισύλληψη

Στο ιατρείο διενεργείται πλήρης συμβουλευτική σχετικά με τις δυνατότητες αντισύλληψης που έχει μία γυναίκα ώστε να έχει τον πλήρη έλεγχο της γονιμότητάς της. Η συμβουλευτική περιλαμβάνει την συζήτηση σχετικά με την δυνατότητα χορήγησης αντισυλληπτικών δισκίων, τοποθέτησης αντισυλληπτικού σπειράματος και της επείγουσας αντισύλληψης. Στο ιατρείο επίσης μπορεί να γίνει η τοποθέτηση του ενδομήτριου σπειράματος εφόσον αυτό είναι επιθυμητό.